การประกวดสาวเมืองไหมงาม ประจำปี 2566

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566
นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกิจกรรมการประกวดสาวเมืองไหมงาม ในงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 วันที่ 13 ธันวาคม 2566
ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
    พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่ นางสาวอรวี อุทิศ (น้องโย หมายเลข 9) การประกวดสาวเมืองไหมงาม ตัวแทนจากเทศบาลเมืองเมืองปัก
    ผลการประกวดสาวงามอำเภอปัก งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ประจำปี 2566 ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ สาวงาม จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาวงามจากน้องไหมแก้วสมหวังผ้าไหม และกลุ่มทอผ้าไหมคุณย่า
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สาวงามจาก เทศบาลเมืองเมืองปัก
4. รางวัลชมเชย สาวงาม จากร้านเนรมิต
5. รางวัลชมเชย สาวงาม จาก ชุมชนชัยมงคล
Visitors: 78,553