ประชุมโครงการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ วันที่ 18 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

 เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ

นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากร สกร.อำเภอปักธงชัย โดยมี นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล สส. นครราชสีมา เขต 12 เป็นประธานโครงการ ณ ห้องประชุม สกร. อำเภอปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 78,553