ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง 19 ต.ค. 65

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณริมคลองลำตะกุด (ถนน 304 A) โดยได้ปรึกษา หารือการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านการจัดสถานที่ลอยกระทง เป็นต้น
Visitors: 69,243