ร่วมประชุมการจัดเตรียมลำดับขั้นตอนพิธีการ สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดงานสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ประจำปี 2566 12 เม.ย. 66

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมประชุมการจัดเตรียมลำดับขั้นตอนพิธีการ สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดงานสืบสานประเพณีไทย "สงกรานต์ ประจำปี 2566 " ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อความพร้อมของการจัดงานและพื้นที่บริเวณจัดงานและกิจกรรมต่างๆภายในงานสงกรานต์ดังกล่าว ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามต่อไป
Visitors: 76,281