โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 11 เม.ย. 66

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ประธานในพิธีเปิด "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ผู้กล่าวรายงาน จัดโครงการโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองปัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางผ่านเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลเมืองเมืองปัก แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 76,278