ลอกคลอง ชุมชนวังดู่ เพื่อทำร่องแนวกั้น ลดการพังถล่มขอบดิน 3 มี.ค. 66

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนำรถเครื่องจักรกลทำการขุดลอกคลอง ชุมชนวังดู่ เพื่อทำร่องแนวกั้น ลดการพังถล่มขอบดิน ป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่งพื้นที่บริเวณบ้านเรือนของประชาชน
.
พร้อมกันนี้ มอบผู้บริหารติดตามงามเทปูน ปรับปรุงพื้นทางเท้าบริเวณหน้าธนาคารออมสิน ,ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษขยะบริเวณริมถนนนิวาสดำเนินหน้าสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยและมอบกองช่างดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 76,278