ลงพื้นที่ร่วมออกตรวจเรื่องร้องเรียนเหตุจากประชาชน กรณี เผาถ่าน 21 ก.พ. 66

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นิติกร ลงพื้นที่ร่วมออกตรวจเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ จากประชาชน กรณี เผาถ่าน ซอยข้างหลัง บริษัท บดินทร์ไหมไทย เบื้องต้นได้แจ้งให้บุคคลที่กระทำได้หยุดทำการเผาและให้เก็บขนไม้ที่เหลือไปยังบริเวณอื่นนอกพื้นที่ต่อไป
Visitors: 76,278