พิธีต้อนรับตราตั้ง-พัดยศ พระครูใบฎีกาสมบูรณ์ ชินวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน 3 ก.พ. 66

เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานร่วมงานในพิธีต้อนรับตราตั้ง-พัดยศ พระครูใบฎีกาสมบูรณ์ ชินวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน, เลขานุการเจ้าคณะตำบลเมืองปัก เขต 1 , ผอ.รร. พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา โดยมีพระครูศรีธวัชชัยคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง 12 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพวัน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 69,245