เป็นวันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค. 66

เรียน พี่น้องชาวปักธงชัยที่รักทุกท่าน
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านออกมาร่วมกิจกรรมในวันเด็กปีนี้ หลังจากที่ห่างหายกันไป 2-3 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งการจัดวันเด็กที่ผ่านมานั้นไม่เต็มรูปแบบ
ในปีนี้เรียนเชิญออกมาร่วมงานวันเด็กนะครับ โดยเทศบาลเมืองเมืองปักได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้น้องๆได้ร่วมสนุก ซึ่งน้องๆจะได้รับทั้งความบันเทิง ความรู้ สาระและความสนุกสนาน อีกทั้ง จะเป็นวันที่ครอบครัวได้ใช้เวลาอันมีค่าร่วมกัน
ผมให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยเห็นว่าหากปลูกฝังและบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งให้วิชาความรู้ เด็กและเยาวชนนั้นก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติของเรา
ธนเดช ศรีณรงค์ (นายกเปี๊ยก)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
Visitors: 76,278