ลงพื้นที่ติดตามต่อเนื่องในการปรับปรุงพื้นผิวและการทาสีริมขอบทางเท้า 10 ม.ค. 66

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ติดตามต่อเนื่องในการปรับปรุงพื้นผิวและการทาสีริมขอบทางเท้า ถนนสืบศิริ 304เอ บริเวณขดน้ำอ้อม และติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในบริเวณสวนสาธารณะร้อยปีปักธงชัย เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม พร้อมใช้งานต่อไป
Visitors: 76,278