ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บกู้กระทงที่ประชาชนนำมาลอยเพื่อบูชาพระแม่คงคา 9 พ.ย. 65

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ สำนักปลัด ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บกู้กระทงที่ประชาชนนำมาลอยเพื่อบูชาพระแม่คงคา สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณคลองตะไก้และคลองลำตะกุด ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งยังได้ดำเนินการเก็บกวาดเศษขยะ ใบตอง และดอกไม้ ที่ตกเกลื่อนบริเวณถนนริมคลอง เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง
Visitors: 76,278