จัดฝึกอบรม “โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม 1 พ.ย. 65

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม “โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) รุ่นที่ 6 ” ปีงบประมาณ 2565 งบกลาง ณ เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
.
โดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานกล่าวเปิดงาน และนายอัสนีย์ เชาว์วาทิน กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา หัวหน้าทีมดำเนินโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม ภายในงานประกอบด้วยการฝึกอบรม การบรรยาย พร้อมแบ่งกลุ่มร่วมดูสาธิตและลงมือทำอาหาร ได้แก่
1. ฟองดูร์ ผลไม้ท้องถิ่น อาทิ กล้วยตาก เคลือบมัลเบอร์รี่
2. ชุดเมนูหม่าล่า บรรจุถุงซีลสุญญากาศ
3. ชุดอาหารว่าง Boxset แซนวิช สำหรับงานสัมมนา
4. การถนอมอาหาร ผักผลไม้พื้นบ้าน บรรจุถุงซีลสุญญากาศ
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 200 คน
Visitors: 76,278