นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภารกิจต่างๆและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขต 22 ก.ย. 65

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภารกิจต่างๆและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนี้
ติดตามการปรับปรุงศาลาสวน 100 ปีปักธงชัย
ติดตามการปรับพื้นที่สาธารณะในการห้ามทิ้งขยะ
มอบเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดหญ้าจากไทยสมุทรประกัน ถึง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ST พร้อมกวาดทำความสะอาดถนนและริมฟุตบาท
Visitors: 76,278