ลงพื้นที่ในการติดตามงาน และมอบการดำเนินงานภารกิจต่างๆและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก 9 สิงหาคม 65

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ในการติดตามงาน และมอบการดำเนินงานภารกิจต่างๆและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก

Visitors: 63,754