ลงพื้นที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 3 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้พร้อมในการจัดงานคอนเสิร์ตออเคสตรา "ใจเดียวกัน" ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 และติดตามการการพัฒนาพื้นที่โดยรอบในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 54,223