ลงพื้นที่ในการติดตามการดำเนินงานภารกิจต่างๆ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก 1 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ในการติดตามการดำเนินงานภารกิจต่างๆ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 63,740