การปรับปรุงภูมิทัศน์สวน 100 ปี 12 พ.ค 65

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ควบคุม การปรับปรุงภูมิทัศน์สวน 100 ปี ที่เทศบาลเมืองเมืองปักกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดตลาดกลางคืน โดยได้ดำเนินการสร้างเวทีสำหรับการใช้ประโยชน์เมื่อมีงานเทศกาลต่าง ๆ และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสุขภัณฑ์สาธารณะเพื่อรองรับการมาขายสินค้าและเลือกซื้อสินค้าของพ่อแม่พี่น้องชาวปักธงชัย
และได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีต ณ ชุมชนไชโย ซอย 1 ที่กำลังดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ถนนสายดังกล่าวนั้นแล้วเสร็จโดยเร็ว ให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
Visitors: 54,220