ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการปรับปรุงถนนข้างวัดอันพวัน (วัดจะโปะ) 10 พ.ค 65

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการปรับปรุงถนนข้างวัดอันพวัน (วัดจะโปะ) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้และพงหญ้าขึ้นปกคลุมหนาแน่น ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก เกิดน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง จึงได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ทำการเปิดทางระบายน้ำ โดยดำเนินการใช้รถแบคโฮไถหน้าดินออกบางส่วน เพื่อให้การระบายน้ำนั้นมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว ลดการเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน
และได้มอบหมายให้งานเทศกิจ สำนักปลัด ดำเนินการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายโรงสูบน้ำภายในสวน 100 ปี เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักมีโครงการที่จะย้ายสถานที่ขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่บริเวณทางเท้าสาธารณะหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปักเข้ามาขายสินค้าในสวน 100 ปี จึงต้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสวน 100 ปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้ามาขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้า และการมาจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีมากยิ่งขึ้น
Visitors: 78,553