ลงพื้นที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 พ.ค 65

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อดำเนินการฉีดล้าง ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยตลาดวัดโพธิ์เมืองปัก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น ทำให้มีลมกระโชกแรงพัดพาเศษใบไม้และเศษขยะเกลื่อนถนนเป็นจำนวนมาก พนักงานและเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดทุกจุดบริเวณทั่วตลาด เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการกำจัดเชื้อโรคต่างๆที่พัดพามาพร้อมกับพายุ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด

Visitors: 76,278