ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการรื้อถอนศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยว  2 เม.ย 65

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการรื้อถอนศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยว ที่ได้มอบหมายให้กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอน โดยในวันนี้การรื้อถอนศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยวนั้น คืบหน้าไปมากกว่า 90% แล้ว เหลือเพียงการเก็บกวาดเศษปูนที่ได้ดำเนินการทุบทิ้ง โดยเทศบาลเมืองเมืองปักมีโครงการที่จะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอปักธงชัยคือ “หอนาฬิกา” และปรับภูมิทัศน์ทางเท้าโดยรอบ เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอปักธงชัย ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเมืองปักอยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการปฏิบัติการให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด จึงต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
Visitors: 69,244