ร่วมกันออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” 21 เม.ย 65

วันที่ 21 เมษายน เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักทุกคน ร่วมกันออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” ณ ลานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยในวันนี้ได้ทำการวอร์มร่างกาย ยืดกล้ามเนื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการออกกำลังกายแบบผสมผสานในจังหวะต่างๆ อาทิเช่น การเต้นบาสโลบ การเต้นจังหวะแซมบ้า และการเต้นจังหวะชัวร์ ชะชะช่า ซึ่งทำให้ร่างกายตื่นตัว มีความกระตือรือร้น อีกทั้งยังทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรในองค์กร อันนำไปสู่การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 76,278