ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย 2 ก.พ. 65

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่พาดสายไฟฟ้าและปกคลุมหลังคาบ้านเรือนประชาชน ซึ่งอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และกิ่งไม้ตกใส่บ้านเรือนประชาชนเสียหายหากเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองได้ พร้อมทั้งเก็บกวาดขยะ และฉีดล้าง ดูดฝุ่น ทำความสะอาดพื้นผิวจราจรให้สะอาดไร้ฝุ่นละอองตามถนนสายหลักและถนนสายรอง และเพื่อพัฒนาเมืองปักเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาดและปลอดภัยแก่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองเมืองปักต่อไป
 
Visitors: 69,242