ตีเส้นจราจรแยกนครชัยบุรินทร์ 15 ธ.ค. 64

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามการตีเส้นช่องทางการจราจร (ชั่วคราว) ณ สี่แยกไฟแดงนครชัยบุรินทร์ ตามที่เทศบาลฯได้ดำเนินการปรับปรุงขยายช่องทางการจราจร เพื่อเพิ่มช่องการจราจรเป็น 2 ช่องจราจร เป็นการลดปัญหาการติดไฟแดงในช่วงเวลาเร่งรีบในแยกดังกล่าวฯ
และเทศบาลเมืองเมืองปัก กำลังจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน overlay ช่วงต่อจากห้างทองมังกรบิน ถึงแยกนครชัยบุรินทร์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ จึงจะตีเส้นจราจรไปพร้อมในคราวเดียวกันอีกครั้ง ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถใช้ช่องจราจรที่ขยายเป็น 2 ช่องได้เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
หากไม่ได้รับความสะดวกประการใดทางเทศบาลต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
Visitors: 78,553