ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 24 ธ.ค. 64

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส merry christmas ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส โดยมีกิจกรรมร่วมกันเต้นและร้องเพลง , จับฉลากของขวัญ พร้อมด้วยการแจกของขวัญให้กับเด็กทุก ๆคน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกถึงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ เป็นการพัฒนาจิตใจให้เหมาะสมตามวัย เรียนรู้การแบ่งปัน การรู้จักอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองเมืองปักมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ new normal ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 76,278