เร่งดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม 14 ก.ย. 64

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ หน่วยทหารช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบังคับการกองทัพไทย ลงพื้นที่เร่งดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำในคลองเพิ่มมากขึ้น จึงเร่งใช้รถแบคโฮในการปรับพื้นที่ขุดหน้าดิน เศษวัสดุและวัชพืชออก ขุดลอกขยายคูน้ำเดิมให้กว้างขึ้น ให้ลึกสามารถรองรับกับปริมาณน้ำที่ตกลงมาสะสมอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เนื่องจากช่วงเดือนกันยายนนี้ ประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวก ระบายน้ำในเขตพื้นที่ให้รวดเร็ว และป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
Visitors: 76,278