“ส้มตำลีลา” ในงานโครงการ “ถนนคนเดินของดีโพธิ์กลาง” ประจำปี 2566 4 ก.พ. 66

เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสีสัน “ส้มตำลีลา” ในงานโครงการ “ถนนคนเดินของดีโพธิ์กลาง” ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนศรีโพธิ์กลาง หน้ากองพัน สห. - ตลาด ช.2 ต.โพธิ์กลาง อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
Visitors: 76,278