ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลเมืองเมืองปัก ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลเมืองเมืองปัก ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักทุกคน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 76,281