ได้รับมอบพื้นที่ทางเทศบาลได้เข้าดำเนินการเก็บกวาด รื้อถอนซากปรักหักพัง 21 เม.ย 65

ตามที่เทศบาลเมืองเมืองปักได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเหตุอัคคีภัยไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ณ หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น ภายหลังจากได้รับมอบพื้นที่ทางเทศบาลได้เข้าดำเนินการเก็บกวาด รื้อถอนซากปรักหักพังเป็นระยะเวลาหนึ่ง นั้น
บัดนี้ วันที่ 20 เมษายน 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินการเข้าเคลียร์พื้นที่ของเจ้าหน้าที่กองช่าง กองสาธารณสุข งานป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการเก็บกวาด รื้อซากปรักหักพังจนเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้เจ้าของบ้านได้เข้าไปถมดินหรือเตรียมการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่
Visitors: 63,740