ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี และพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย 1 เม.ย. 66

งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย ประจำปี 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกิจกรรมการประกวด“สาวงามส่วนราชการ” ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี และพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย ประจำปี 2566 ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
.
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่ นางสาวขนิษฐา ทิมจะโปะ (น้องหน่อย) หมายเลข 11 ผู้เข้าประกวดสาวงามส่วนราชการตัวแทนจากเทศบาลเมืองเมืองปัก
**ผลการประกวด“สาวงามส่วนราชการ”งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย ประจำปี 2566 ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ สาวงามจาก เทศบาลตำบลนกออก
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาวงามจาก องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สาวงามจาก เทศบาลเมืองเมืองปัก
4. รางวัลชมเชย สาวงาม จาก องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม
5. รางวัลชมเชย สาวงาม จาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอน พร้อมด้วยรางวัลขวัญใจชาวปักธงชัย
Visitors: 54,211