โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7   7 เม.ย 65

วันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ร่วมกันออกกำลังกายภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7 ณ ลานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยในวันนี้ได้มีการจับคู่รำวง เพื่อเป็นการเตรียมการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึงนี้ และเป็นการออกกำลังกายทางหนึ่ง อีกทั้งยังได้มีการเต้นบาสโลบ และเต้นแอโรบิคในจังหวะชัวร์ ชะชะช่า ซึ่งเป็นจังหวะที่สนุกสนาน สร้างความตื่นเต้นและสร้างรอยยิ้มให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก ทำให้พนักงานเกิดความผ่อนคลายจากความตึงเครียด อีกทั้งยังได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 69,244