โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 มี.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ในการเปิด “โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก“ จัดโดย กองการศึกษา ร่วมกับวิทยากรการฝึกอบรมจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันและการเอาตัวรอดจากเหตุอัคคีภัย การป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ การป้องกันและเอาตัวรอดเด็กติดในรถ การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนการป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยคุกคามในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ดังนี้
-เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
-เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเด็กจมน้ำ
-เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเด็กติดในรถ
-เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการป้องกันอุบัติทางท้องถนน
-เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามภายในสถานศึกษา
-เพื่ออบรมให้ความรู้ แก่ เด็กปฐมวัย ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ถึงวิธีการป้องกันภัย การเอาตัวรอด การช่วยเหลือเด็ก และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
.
พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ร่วมทำกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในฐานกิจกรรมต่างๆ ให้กับ เด็กปฐมวัย และคณะคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่
Visitors: 54,220