โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน ร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
-ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งบ้านสะพานหิน เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
-ศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูการพัฒนาทรัยากรธรรมชาติ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
Visitors: 76,277