โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์แบบเครือข่าย เทศบาลเมืองเมืองปัก

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก และคณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน ร่วมโครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์แบบเครือข่าย เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุชาดา น้ำใจดี , ดร.รุ่งกานต์ มูสโอภาส , ผศ.อิสรชัย ลาวรรณา และคณะ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ หัวข้อบรรยาย มีดังนี้
➡️ หลักการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
➡️ กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์
➡️ ฝึกปฏิบัติ “การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การรายงานข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์”
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3
Visitors: 78,553