โครงการสัปดาห์รักการอ่าน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม โครงการสัปดาห์รักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 2 เมษายน ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปักธงชัย
Visitors: 76,278