โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก

Visitors: 78,553