โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 6 พ.ค 65

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างวัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ สุขสิงห์ สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย เป็นวิทยากรในช่วงเช้า เพื่อบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรองรับการดำเนินงานท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คนสำหรับอาสาสมัครป้องกันโรคสัตว์และแนวทางการป้องกันการควบคุมโรค ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองเมืองปัก ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีจับบังคับสุนัข - แมว เพื่อทำการสาธิตการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ วัดอัมพวัน (วัดจะโปะ) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 63,746