โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567  นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 78,555