โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 20 ธ.ค. 64

 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเทศบาลเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 / 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างกระบวนการการรับรู้แก่ประชาชนในการจัดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก

Visitors: 78,557