แจ้งปิดสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปักชั่วคราว

 เรียน พี่น้องชาวปักธงชัยที่รักทุกท่าน

ตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แจ้งปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มกราคม 2565 โดยจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นั้น
ผมขอเรียนว่า แม้ที่ทำการเทศบาลฯจะปิด แต่ผมได้มีการประชุมและปรึกษาหารือร่วมกับทีม สท. ทุกท่าน ได้ข้อสรุปจากการหารือร่วมกันว่า ทีมบริหารเเละสท. จะเข้ามาประจำจุดคัดกรองบริเวณตลาดสด เพื่อช่วยบริการประชาชนในการคัดกรอง covid-19 ก่อนเข้าไปในตลาด แทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ พี่น้องประชาชนอาจจะไม่คุ้นตาที่เห็นทีม สท. ออกปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้
ผมขอเรียนว่า เป็นโอกาสอันดีที่ทีม สท. จะได้พบปะกับพี่น้องประชาชน และร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้บริการด้านต่างๆกับพี่น้องประชาชน
แม้ที่ทำการเทศบาลฯปิด แต่ผมและทีมงานออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามปกติ เทศบาลเมืองเมืองปักของเราจะไม่หยุดรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
ในการทำงาน ผมจะบริหารจัดการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะที่ covid-19 ยังคงระบาด และไม่ทราบว่าจะหยุดเมื่อใด ดังนั้น ผมและทีมงานต้องเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมในการทำงานภายใต้สภาวการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราจะทำตามที่สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนครับ
ธนเดช ศรีณรงค์ (นายกเปี๊ยก)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
Visitors: 63,744