แก้ไขปัญหาการลักลอบนำขยะมาทิ้ง 8 มี.ค. 65

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ นางรักชนก อรรถวิทยากุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณทางไปบริษัท เบทาโกร อุตสาหกรรมจำกัด ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่ามีการนำขยะจากนอกเขตมาทิ้งบริเวรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และสร้างความสกปรกให้กับพื้นที่หรือทางสาธารณะเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Visitors: 69,245