แก้ไขปรับปรุงถนน บริเวณคุ้มธนพัฒน์ ชุมชนไชโย 9 ต.ค. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงถนน บริเวณคุ้มธนพัฒน์ ชุมชนไชโย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร กองช่าง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงถนน บริเวณคุ้มธนพัฒน์ ชุมชนไชโย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาทรุดตัวและเกิดฝุ่นละออง ซึ่งอาจเกิดอันตรายและความไม่สะดวกต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชน โดยเทศบาลเมืองเมืองปักได้ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ถนนดังกล่าวสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติ จึงประชาสัมพันธ์ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหรือสัญจรไปมาให้ระมัดระวังในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวด้วย
Visitors: 54,220