เลือกตั้งเทศบาล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงขัย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Visitors: 76,320