ส่งมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง 11 ธ.ค. 64

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองเมืองปัก โดย นางปนัฏดา ศรีโสภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเมืองปัก และคณะทำงานผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้งดำเนินการส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมืองเมืองปัก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เทศบาลเมืองเมืองปักจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมใจกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมือง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
Visitors: 69,243