เฝ้าระวังป้องกันโควิด-19

เทศบาลเมืองเมืองปัก เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)
นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)โดยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำจุดคัดกรองในพื้นที่ตลาดเทศบาล และตลาดวัดโพธิ์ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวันเพื่อแนะนำให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการล้างตลาดเทศบาลทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นมาตรการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVIC- 19 )
อย่าลืม! มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
สวมหน้ากากอนามัย 100%
ทำความสะอาดมือบ่อยๆ
เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว
รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
Visitors: 69,243