เทศมนตรีเมืองเมืองปักร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขุดลอกคลอง บริเวณสะพานวังใหม่ 16 ก.ย. 65

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขุดลอกคลอง บริเวณสะพานวังใหม่ คลองลำซอ โดยได้ดำเนินการลอกทำความสะอาดตัดหญ้า วัชพืช กิ่งไม้ ที่ขึ้นรกร้างบริเวณริมตลิ่งและกีดขวางทางน้ำไหล เนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะทำให้น้ำในคลองระบายช้า และอาจเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนได้ เทศบาลเมืองเมืองปักจึงเร่งดำเนินการใช้กำลังคนและเครื่องมือ เครื่องจักรขุดลอกลำคลองเปิดทางน้ำไหล ให้น้ำสามารถไหลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Visitors: 54,325