เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างถนน เก็บเศษขยะและสิ่งของต่างๆช่วยบ้านเรือนประชาชน 4 ต.ค. 65

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างถนน เก็บเศษขยะและสิ่งของต่างๆช่วยบ้านเรือนประชาชนชุมชนชัยมงคล หลังจากถูกน้ำท่วมเสียหาย และเพื่อคืนความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้กับถนนที่ใช้สัญจรไปมา
Visitors: 63,753