เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำหน้าวัดป่าฉัตรมงคล 14 ก.ย. 65

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำหน้าวัดป่าฉัตรมงคลและติดตามการดำเนินงานภารกิจต่างๆและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนี้
มอบกองสาธารณสุขฯและกองช่างร่วมกันดำเนินการ ดังนี้
การปรับปรุงพื้นฟุตบาทกำแพงหลังโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร และการเพ้นท์กำแพงทาสี (Street Art)
งานใส่ฝาท่อบ่อพักทางเข้าบ้านดู่
งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
ทำความสะอาดถนนข้างที่ว่าการอำเภอ ช่วงหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. และทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้า ร.ร. อนุศาสน์ถึงสวน 100 ปี
Visitors: 54,328