เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนร้อยปีปักธงชัยและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 17 พ.ย. 65

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนร้อยปีปักธงชัยและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ให้มีความสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้พี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อไป
Visitors: 54,206