เทศบาลเมืองเมืองปัก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ก.ย. 65

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ณ สวนสัตว์นครราชสีมา (Korat Zoo) มีกิจกรรม ดังนี้
-นั่งรถไฟทัศนศึกษาเรียนรู้สัตว์ต่างๆ เช่น กวาง อูฐ ยีราฟ ม้าลาย
-ชมการแสดงสัตว์น้ำ แมวน้ำ
-ทัศนศึกษาเรียนรู้อุทยานผีเสื้อ
Visitors: 63,754