เทศบาลเข้าช่วยเหลือดำเนินการเก็บของเน่าเสียไว้เป็นเวลานาน จนเน่าเหม็นส่งกลิ่นรบกวนชุมชน 7 พ.ย. 65

เรียน พี่น้องชาวปักธงชัยที่รักทุกท่าน
คืนวันพรุ่งนี้ วันเพ็ญเดือน 12 น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เป็นวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ 2565 ผมและทีมงานเทศบาลเมืองเมืองปักได้ออกสำรวจตรวจตราความเรียบร้อยริมลำน้ำ เพื่อให้งานลอยกระทงของพี่น้องชาวเมืองปักเป็นไปอย่างสนุกสนานและเรียบร้อย
โดยในวันนี้ ผมและทีมงานได้ออกไปเก็บขยะตามลำน้ำ รวมทั้ง ขอความร่วมมือท่านดร.พิณทิพย์ และญาติเจ้าของบ้านในการให้ทีมงานเทศบาลเข้าช่วยดำเนินการเก็บวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่กองเก็บไว้เป็นเวลานาน จนเน่าเหม็นส่งกลิ่นรบกวนชุมชนเพื่อให้ค่ำคืนแห่งการจัดงานลอยกระทงเป็นไปด้วยความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านที่ให้ความร่วมมือกับทีมงานในการเข้าไปดำเนินการดังกล่าวครับ
นอกจากเรื่องของความสะอาดตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ในวันนี้ได้มีการจัดเวทีการแสดงต่างๆในงาน รวมทั้งทีมงานเทศบาลได้ตรวจตราเรื่องของกระแสไฟฟ้าเพื่อมิให้รั่วไหลเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานครับ ไม่เพียงแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตาของงานลอยกระทง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน พวกเราชาวเทศบาลตระหนักในเรื่องความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรกครับ
สังคมของเราจะน่าอยู่ ถ้าพวกเราต่างเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน และสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ดังที่ผมกล่าวอยู่เสมอว่า 'ไปด้วยกัน ไปได้ไกล' สุขสันต์วันลอยกระทงครับ
ธนเดช ศรีณรงค์ (นายกเปี๊ยก)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
Visitors: 69,243